ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Burmese sal, Siamese sal
Burmese sal, Siamese sal
Shorea obtusa Wall. ex Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Dipterocarpaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea obtusa Wall. ex Blume
 
  ชื่อไทย เต็ง
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้แงะ(คนเมือง), ตะเลซิเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้น, ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่, สูง 10 – 20 ม., ผลัดใบ, เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง ๆ , เปลือกสีน้ำตาลปนเทา, แตกเป็นร่องและเป็นสะเก็ดหนา, มันตกจันสีเหลืองขุ่น, กะพี้สีน้ำตาลอ่อน, แก่นสีเข้ม.
ใบ รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ, กว้าง 4 – 7 ซม., ยาว 10 – 16 ซม., เนื้อใบหนา, ใบอ่อนมีขนประปราย, ปลายใบ และโคนใบมน, เส้นแขนงใบมี 12 – 15 คู่.
ดอก เล็ก, สีขาว, ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง; ช่อดอกมีขนนุ่ม, ก้านดอกสั้นมาก; กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ, ชายกลีบซ้อนทับกัน; กลีบดอก 5 กลีบ, เรียงเวียนไปทางเดียวกัน; เกสรผู้มี 20 – 25 อัน, อับเรณูรูปไข่รี ๆ , รังไข่มี 3 ช่อง, แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2.
ผล รูปไข่ปลายแหลม, ปีกยาว 3 ปีก, รูปไข่กลับรี ๆ หรือรูปใบพาย, กว้าง 1 ซม., ยาว 6 ซม., แต่ละปีกมีเส้นตามยาว 9 เส้น. [6]
 
  ใบ ใบ รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ, กว้าง 4 – 7 ซม., ยาว 10 – 16 ซม., เนื้อใบหนา, ใบอ่อนมีขนประปราย, ปลายใบ และโคนใบมน, เส้นแขนงใบมี 12 – 15 คู่.
 
  ดอก ดอก เล็ก, สีขาว, ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง; ช่อดอกมีขนนุ่ม, ก้านดอกสั้นมาก; กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ, ชายกลีบซ้อนทับกัน; กลีบดอก 5 กลีบ, เรียงเวียนไปทางเดียวกัน; เกสรผู้มี 20 – 25 อัน, อับเรณูรูปไข่รี ๆ , รังไข่มี 3 ช่อง, แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2.
 
  ผล ผล รูปไข่ปลายแหลม, ปีกยาว 3 ปีก, รูปไข่กลับรี ๆ หรือรูปใบพาย, กว้าง 1 ซม., ยาว 6 ซม., แต่ละปีกมีเส้นตามยาว 9 เส้น. [6]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้ทำเป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ฝาบ้าน คาน เสาบ้าน เนื้อไม้ทนทานแข็งแรง(ปะหล่อง,คนเมือง,กะเหรี่ยงแดง)
- ต้น เปลือกฝนกับน้ำปูนใส, กินเป็นยาฝาดสมาน, แก้น้ำเหลืองเสียและช่วยห้ามเลือด [6]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[6] ลีนา ผู้พัฒนพงศ์, 2530. สมุนไพรไทยตอนที่ 5 . ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง