ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ข่าน้ำ, ปุด
ข่าน้ำ, ปุด
Alpinia mutica Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia mutica Roxb.
 
  ชื่อไทย ข่าน้ำ, ปุด
 
  ชื่อท้องถิ่น ข่าคม(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่ออ่อน รับประทานได้(คนเมือง)
- เหง้า ฝานเป็นแว่นต้มน้ำดื่ม แก้อาการปวดหลังปวดเอว หรือนำไปต้มน้ำทำเป็นยารักษาโรคลมผิดเดือน, ดอก แช่น้ำดื่ม บำรุงหัวใจหรือใช้เผาหรือนึ่งกินกับน้ำพริก(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง