ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะดูก
มะดูก
Siphonodon celastrineus Griff.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Celastraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Siphonodon celastrineus Griff.
 
  ชื่อไทย มะดูก
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้มะดูก(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น ตากแห้งผสมกับ เปลือกลำต้นนางพญาเสือโคร่ง ลำ ต้นฮ่อสะพายควาย ม้ากระทืบโรง ตานเหลือง มะตันขอ ข้าวหลามดง หัวยาข้าวเย็น แก่นฝาง และโด่ไม่รู้ล้มต้มน้ำ ดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง แก้อาการปวดเมื่อย, ราก ต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดกระดูก และข้อ(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง