ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เถายั้งดง
เถายั้งดง
Smilax lanceifolia Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Smilacaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Smilax lanceifolia Roxb.
 
  ชื่อไทย เถายั้งดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ห่อเบ่ออ่ะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), เครือเดา(คนเมือง), หนามป๋าว(คนเมือง,ไทใหญ่), หัวข้าวเย็น(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน รับประทานสดกับน้ำพริก มีรสเปรี้ยวและหวานเล็กน้อย(คนเมือง)
ผลสุก รับประทานได้(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ยอดอ่อน นำไปประกอยอาหาร เช่น แกง(ไทใหญ่)
- ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มรักษาโรคกระเพาะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
หัวใต้ดิน ตากแห้งแล้วเข้ายาบำรุงกำลังร่วมกับแก่นฝาง แล้วต้มน้ำดื่ม(คนเมือง)
ลำต้นใต้ดิน ต้มน้ำดื่มหรือดองเหล้าแก้อาการปวดเมื่อย และบำรุงกำลัง(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง