ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ดับยาง, ฉับแป้ง, ฝ่าแป้ง
ดับยาง, ฉับแป้ง, ฝ่าแป้ง
Solanum erianthum D.Don
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Solanaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum erianthum D.Don
 
  ชื่อไทย ดับยาง, ฉับแป้ง, ฝ่าแป้ง
 
  ชื่อท้องถิ่น สะกอปรื่อ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ด่งเย่ก๊ะ(ม้ง), ตะหมากบูแคเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ทิ่นหุ้งจา(เมี่ยน), ซิตะกอ,สะกอปรึ่ย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ลำผะแป้ง,ลำแป้ง,ลำล่อม(ลั้วะ), เก๊าแป้ง(ไทลื้อ), ชู้ด(ขมุ), ลำฝาแป้ง(ลั้วะ), ด่อเปอฮุ๊บ(ปะหล่อง), ฝ่าแป้ง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ฝาแป้งเป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน แตกกิ่งก้านสาขามาก เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเขียว กิ่งและก้านใบผิวสาก
 
  ใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี ขอบขนาน และไข่กลับ กว้าง 5-10 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายใบแหลม โคนมน ขอบเรียบ ผิวใบมีขนนุ่มปกคลุม
 
  ดอก ช่อดอกออกตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว กลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านดอกมีขนนุ่มปกคลุม
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้ต้มน้ำร่วมกับ ใบช่านโฟว(ว่านน้ำเล็ก) ลำต้นป้ วงเดียตม เครือไฮ่มวย ต้นถ้าทางเมีย ใบสะโกวเดี๋ยง(เดื่อฮาก) ใบอิ่ม บั๊วะ(หนาดหลวง) ต้นเดี่ยปวง(สามร้อยยอด) ใบจ้ากิ่งยั้ง (ก้านเหลือง) ให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟอาบเพื่อช่วยให้มดลูก เข้าอู่เร็วขึ้น(ถ้าหาสมุนไพรได้ไม่ครบก็ให้ใช้เท่าที่หาได้)(เมี่ยน)
ยอดอ่อน ใช้แช่น้ำดื่มร่วมกับยอดหญ้าตดหมา ลำต้นคูณ ไพล แก้อาการท้องอืด
รากหรือใบ ขยี้แล้วแช่น้ำกับมะแคว้งขม (เบล่สะกรามซ่อง) ดื่มแก้อาการคลื่นไส้ อาหารเป็นพิษ(ปะหล่อง)
- กิ่งที่มีลักษณะเป็นง่าม นำไปเสียบกับดินใช้เป็นที่ตั้งขันสำหรับเผากระดาษให้บรรพบุรุษ ในพิธีเลี้ยงผี(เมี่ยน)
- ใบ ขยำแล้วใช้ล้างจาน ช่วยขจัดคราบอาหารทำให้จาน สะอาด(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,ปะหล่อง)
ต้น นำไปเผาไฟให้เป็นถ่านแล้วตำเป็นส่วนผสมในการ ทำดินปืน(ม้ง,ขมุ,ไทลื้อ,ลั้วะ,เมี่ยน,กะเหรี่ยงแดง,คนเมือง)
ลำต้น ใช้ทำฟืน(ลั้วะ)
ต้น นำไปตากแห้งเอาไปทำดินปืน ผล ตำแล้วคั้นเอาน้ำให้วัวควายกิน แก้โรคขี้ขาว(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ใบ ใช้รองพื้นถั่วเน่าหมักตากแดดเพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วเน่าติดกับแผงตาก(ปะหล่อง,กะเหรี่ยงแดง,คนเมือง)
ใบ ใช้ใส่ในเล้าไก่ ช่วยป้องกันตัวไร(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง