ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Black nightshade
Black nightshade
Solanum nigrum L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Solanaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum nigrum L.
 
  ชื่อไทย มะแว้งนก
 
  ชื่อท้องถิ่น - บ่ะดีด(ลั้วะ), สะกอคระ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ด่อกะริ่ว(ปะหล่อง), แผละแคว้ง(ลั้วะ) - น้ำใจใคร, หญ้าต้มต๊อก [2]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุกอายุ 1-2 ปี สูง 2-4 ฟุต
ใบ ยาว 2-5 นิ้ว นิ่ม เหี่ยวง่าย
ดอก สีขาวหรือสีม่วงเหมือนดอกมะเขือ กว้าง 0.25-0.5 นิ้ว ผลกลมกว้าง 0.25-0.5 นิ้ว ผิวเรียบ
ผล อ่อนสีเขียวและผลแก่สีดำ เมล็ดขนาดเล็กมากมีสีเหลือง ขึ้นได้ทั่วไป เป็นวัชพืช ในแถบร้อน และอบอุ่น [2]
 
  ใบ ใบ ยาว 2-5 นิ้ว นิ่ม เหี่ยวง่าย
 
  ดอก ดอก สีขาวหรือสีม่วงเหมือนดอกมะเขือ กว้าง 0.25-0.5 นิ้ว
 
  ผล ผลกลมกว้าง 0.25-0.5 นิ้ว ผิวเรียบ
ผล อ่อนสีเขียวและผลแก่สีดำ เมล็ดขนาดเล็กมากมีสีเหลือง ขึ้นได้ทั่วไป เป็นวัชพืช ในแถบร้อน และอบอุ่น [2]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ยอดอ่อน ต้มรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ปะหล่อง,ลั้วะ)
- ราก ต้มน้ำดื่มแก้ไอ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[2] สมพร ภูติยานันต์, 2546. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 6 : สมุนไพรที่เป็นพิษ. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง