ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะเขือบ้า
มะเขือบ้า
Solanum sp.3
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Solanaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum sp.3
 
  ชื่อไทย มะเขือบ้า
 
  ชื่อท้องถิ่น มะเขือพะ(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล นำไปตากแห้งพันกับไส้บุหรี่สูบแก้อาการปวดฟันหรือฟันผุ เมล็ด ต้มน้ำอมแก้อาการปวดฟัน(ไทใหญ่)
- ผลสด มีพิษ รับประทานไม่ได้จะเกิดอาการเมาและเป็นพิษ(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง