ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะอึก
มะอึก
Solanum stramonifolium Jacq.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Solanaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum stramonifolium Jacq.
 
  ชื่อไทย มะอึก
 
  ชื่อท้องถิ่น สือป่ออ้ะ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ มะอึกเป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร ทุกส่วนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้างหรือรูปโล่ ขอบใบหยักเว้าเป็นพู ปลายเรียวแหลม โคนกว้างหรือตัด ขนาดใบกว้าง 15-25 ซม. ยาว 20-30 ซม. ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ช่อดอกออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ
 
  ดอก ดอกย่อยมีกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ บานแผ่ออกเป็นรูปจาน
 
  ผล ผลสด รูปทรงกลม เมื่อสุกสีเหลืองแกมน้ำตาล เมล็ดจำนวนมาก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล ประกอบอาหาร เช่น ใส่น้ำพริก(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบในป่าผลัดใบ ป่าละเมาะที่รกร้าง ตามสวนและข้างทาง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยในที่กลางแจ้ง ชอบน้ำปานกลาง ทนต่อโรคแมลงและทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง