ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Millet grass
Millet grass
Sorghum bicolor (L.) Moench
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Poaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sorghum bicolor (L.) Moench
 
  ชื่อไทย สมุทรโคดม, ข้าวฟ่าง
 
  ชื่อท้องถิ่น ดั่วป้าง(ม้ง), เพล่เส่อแบ,เป่เส่อแบล(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ด ตากแห้งแล้วนำไปทอดให้พองแล้วใช้ทำขนมหรือ ใช้หว่านร่วมกับข้าว(ม้ง)
เมล็ด คั่วกินเหมือนข้าวตอก(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง