ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ฮ่อสะพายควาย
ฮ่อสะพายควาย
Sphenodesme pentandra Jack
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Verbenaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenodesme pentandra Jack
 
  ชื่อไทย ฮ่อสะพายควาย
 
  ชื่อท้องถิ่น ฮ่อสะพายควาย(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถา พาดพันต้นไม้ใหญ่ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน รูปหอกปลายเรียวเล็กน้อยและแหลม โคนแหลม เส้นใบย่อยออกตรงข้ามกันห่างๆ ปลายวกเข้า เหมือนรูปปอดซ้อนกัน ผิวและขอบใบเรียบ ค่อนข้างหนา เกิดตามป่าดงดิบเขาสูง อากาศเย็น
(ในชุมชนโป่งคำมี 2 ชนิด คือ ฮ้อสะพายควายแดง เถามีขนาดใหญ่ ใบไม่มีขน มักมี 3 ใบย่อย และฮ้อสะพายควายขาว เถามีขนาดเล็กกว่า ใบมีขน มักมี 7 ใบย่อย)
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น ตากแห้งฝานเป็นแว่นผสมกับเปลือกลำต้นนางพญา เสือโคร่ง ลำต้นม้ากระทืบโรง จะค่าน ตานเหลือง มะตัน ขอ ข้าวหลามดง หัวยาข้าวเย็น แก่นฝาง ไม้มะดูกและ โด่ไม่รู้ล้ม ต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง แก้อาการปวดเมื่อย (คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบบริเวณป่าดิบริมน้ำในประเทศไทย อินเดีย พม่า และมาเลเซีย
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง