ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ละถรุ
ละถรุ
Stachyphrynium placentrium (Lour.) Clausager
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Marantaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Stachyphrynium placentrium (Lour.) Clausager
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ละถรุ(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้ห่อข้าวต้มหรือขนม(ขมุ)
ก้านใบ ใช้สานเสื่อ (ปัจจุบันไม่ทำแล้ว)(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง