ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หนอนตายหยาก
หนอนตายหยาก
Stemona sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Stemonaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Stemona sp.
 
  ชื่อไทย หนอนตายหยาก
 
  ชื่อท้องถิ่น หนอนตายหยาก
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัวใต้ดิน ตำให้ละเอียด แล้วแช่น้ำ ใช้พ่นพืชผักเพื่อไล่หนอนและแมลง(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ Botany of month,
 
ภาพนิ่ง