ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา แก้งจิ้น
แก้งจิ้น
Stephania sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Menispermaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Stephania sp.1
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น แก้งจิ้น(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน รับประทานได้ เช่นนำไปผัดกับไข่ เป็นต้น(เมี่ยน)
- น้ำยาง นำมาถูตามผิวหนังมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง หัวใต้ดิน มีรสขม นำมาต้มน้ำดื่มแก้ไอ(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง