ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Stephania suberosa Forman
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Menispermaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Stephania suberosa Forman
 
  ชื่อไทย บอระเพ็ดพุงช้าง
 
  ชื่อท้องถิ่น หัวหำเป้า, ยาแก้หัว(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ หัวหำเป้าเป็นไม้เถาเลื้อย มีหัวสะสมอาหารขนาดใหญ่โผล่พ้นผิวดิน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจ ดอกเป็นช่อซี่ร่มตามออกซอกใบ ผลสดรูปไข่กลับ
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัว สกัดน้ำมัน เอาไปใช้ทำพิมเสน หรือตากแห้ง แล้ว นำไปต้มน้ำดื่มรักษาโรคเบาหวาน(คนเมือง)
หัวใต้ดิน หั่นเป็นแว่น ตากให้แห้งแล้วบดเป็นผงผสมผงหัวไพล และเกลือ รับประทานแก้อาการปวดท้อง จากท้องอืด อาหารเป็นพิษ มีรสขม(คนเมือง)
-เป็นยาสมุนไพร หัวต้มน้ำดื่มแก้ท้องร่วง ขับเสมหะ หรือหั่นเป็นแว่นแล้วตากแห้ง นำมาต้มให้เด็กดื่ม ช่วยลดไข้
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นตามภูเขาหินปูน ป่าผลัดใบทางภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง