ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ปอผ่าสาม
ปอผ่าสาม
Sterculia lanceolata Cav. var. lanceolata
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sterculiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sterculia lanceolata Cav. var. lanceolata
 
  ชื่อไทย ปอผ่าสาม
 
  ชื่อท้องถิ่น อึ่มเดือม(ขมุ), ล๊อกลอม,แผละล๊อกลอม(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อในเมล็ด รับประทานได้(ขมุ)
เมล็ด รับประทานสดได้หรือนำไปเผาไฟก่อน(ลั้วะ)
- ต้นและราก ต้มน้ำให้ผู้หญิงมีครรภ์ใกล้คลอด เชื่อว่าทำให้คลอดลูกง่ายขึ้น(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง