ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ลิ้นง่วง
ลิ้นง่วง
Sterculia principis Gagnep (Syn. Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Malvaceae (Sterculiaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sterculia principis Gagnep (Syn. Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai)
 
  ชื่อไทย ลิ้นง่วง
 
  ชื่อท้องถิ่น เหลาหล่าย(ม้ง), ลำพร้อม(ลั้วะ), แจ่ต่อนตบ(เมี่ยน), โชะตาโฮซะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), มะลิ้นว่าง(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม มีเนื้อไม้ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงแบบสลับเวียนรอบกิ่ง รูปใบหอกกลับ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบสอบเรียว เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันวาว ดอกออกที่ซอกใบ ผลเป็นผลกลุ่ม 1 ดอกมีคาร์เพลประกอบแยกกัน เจริญมาเป็น 4-5 ผล รูปผลคล้ายรูปเรือ ป่องกลาง หัวแหลมท้ายแหลม ผิวด้านนอกมีขนกำมะหยี่หนาแน่น ผลแห้งแล้วแตกได้
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ด รับประทานได้โดยนำไปหมกไฟให้สุกก่อหรือเคี้ยวกินสดก็ได้(เมี่ยน)
เมล็ด นำมาเผาไฟแล้วรับประทานได้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่,ไทลื้อ,ลั้วะ)
- เมล็ด นำมาเผาไฟแล้วรับประทานรักษาโรคเหน็บชา(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง