ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Benzoin
Benzoin
Styrax benzoides Craib
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Styracaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Styrax benzoides Craib
 
  ชื่อไทย กำยาน
 
  ชื่อท้องถิ่น เส่ผ่อบอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ไม้คุ่น(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้านหรือที่พักชั่วคราว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง