ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เหมือดดง
เหมือดดง
Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. var. sulcata
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Symplocaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Symplocos macrophylla Wall. ex DC. subsp. sulcata (Kurz) Noot. var. sulcata
 
  ชื่อไทย เหมือดดง
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่อวา(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง