ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะห้า
มะห้า
Syzygium albiflorum (Duthie
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myrtaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium albiflorum (Duthie
 
  ชื่อไทย มะห้า
 
  ชื่อท้องถิ่น ดั้งด้งเดี๋ยง(เมี่ยน), เส่มีกวอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(เมี่ยน)
- เนื้อไม้ เนื้อไม้ ใช้ทำโครง สร้างส่วนต่างๆของบ้าน เช่น เสาบ้าน ไม้กระดาน ฝาบ้าน(กะเหรี่ยง)
- ยอดอ่อน ใช้ไปวัด เพื่อทำบุญบูชาพระ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง