ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ไม้กายน้ำ(ไทใหญ่), เส่ที(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ไม้กายน้ำ(ไทใหญ่), เส่ที(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
Syzygium sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myrtaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium sp.1
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้กายน้ำ(ไทใหญ่), เส่ที(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ใบและกิ่งก้าน ต้มอาบรักษาอาการปวดหรือเวียนศีรษะที่มี อาการคล้ายอาการผิดปกติของผู้หญิงหลังคลอดลูก(ผิดเดือน)(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- เปลือกต้น หากสัมผัสโดนแล้วจะมีอาการคัน(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง