ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะห้า
มะห้า
Syzygium sp.3
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myrtaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium sp.3
 
  ชื่อไทย มะห้า
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้ห้า(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปใส่แจกันเพื่อใช้ประดับในพิธีสงกรานต์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นไม้ศิริมงคล(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง