ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พุดฝรั่ง
พุดฝรั่ง
Tabernaemontana pandacaqui Poir.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Apocynaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabernaemontana pandacaqui Poir.
 
  ชื่อไทย พุดฝรั่ง
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำโป๊ะ(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - น้ำยาง นำมาทาเต้านมช่วยให้มีน้ำนมหลังคลอดลูก หรืออาจนำใบมาลนไฟแล้วนำมาประคบบริเวณเต้านม (ต้องมีพิธีในการขอน้ำยางจากเจ้าที่บริเวณที่พืชนี้ขึ้นอยู่ โดยการนำหมาก พลู ข้าวสุก ไปถวายเจ้าที่ก่อนจึงจะสามารถนำน้ำยางมาใช้ได้)(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง