ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Black lily
Black lily
Tacca integrifolia Ker Gawl.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Dioscoreaceae (Taccaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tacca integrifolia Ker Gawl.
 
  ชื่อไทย ว่านพังพอน
 
  ชื่อท้องถิ่น เต่โต่เยง(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พืชล้มลุก สูง 30-70 ซม. มีลำต้นใต้ดิน เจริญตามแนวราบใต้พื้นดิน
 
  ใบ ใบ ใบรูปหอกแกมรูปไข่ ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมนหรือเฉียง แผ่นใบสีเขียวเข้มกว่าท้องใบ ก้านใบสีเขียวคล้ำชูขึ้นสูงเหนือพื้นดินยาวประมาณ 1-1.5 ฟุต
 
  ดอก ดอก ก้านดอกชูขึ้นมาสูงจากกลางกอ ช่อดอกเป็นแบบช่อกระจุก ดอกออกแน่น ล้อมรอบด้วยใบประดับรูปไข่ 2 ใบ ตรงกลางดอกมีเกสรเพศผู้ และเพศเมียสีดำสนิท มีกลีบดอก 2 กลีบ ลักษณะรีรูปทรงกลม รังไข่ใต้วงกลีบดอกด้านในจะเป็นเส้นยาวคล้ายด้ายยื่นห้อยลงมา ดูแล้วคล้ายด้ายสีดำ หน้าตาดอกเหมือนกับค้างคาวกำลังกระพือปีกในเวลากลางคืน ดอกมีกลิ่นสาบหืน
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัวใต้ดิน ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอ(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง