ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ซันต๋าว่าง
ซันต๋าว่าง
Tacca sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Taccaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tacca sp.1
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ซันต๋าว่าง(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ดอกหรือรากใช้ต้มหรือดองเหล้าดื่มแก้อาการปวดหลังปวดเอว ราก สับ ผสมแป้งทำเหล้า(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง