ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หมากฮู้ลา(ไทใหญ่), บอนผา(คนเมือง)
หมากฮู้ลา(ไทใหญ่), บอนผา(คนเมือง)
Alocasia everardii Gagnep.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Araceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Alocasia everardii Gagnep.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น หมากฮู้ลา(ไทใหญ่), บอนผา(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ บอนผาเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ไหลทอดเลื้อยและแตกกอใหม่ได้ ก้านใบยาวออกจากเหง้าใต้ดิน ใบรูปลูกศร ดอกออกเป็นช่อเชิงลด กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ขอบและปลายโค้งหุ้มดอก ดอกเรียงกันแน่นเป็นแท่งกลม มีกลิ่นหอมช่วยล่อแมลง ผลค่อนไปทางกลม มีรอยบุ๋มตรงกลาง เมื่อแก่จัดสีส้มหรือส้มอมแดง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบอ่อน นำไปประกอบอาหารเช่น แกงบอน(คนเมือง)
- ยาง ทาบริเวณผิวหนังที่อักเสบในวัวควาย(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นตามริมลำธาร หรือใกล้ก้อนหินที่มีดินชื้นตามป่าทั่วไป แสงแดดปานกลาง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง