ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Bengal almond
Bengal almond
Terminalia catappa L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Combretaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L.
 
  ชื่อไทย หูกวาง
 
  ชื่อท้องถิ่น หูกวาง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง รูปทรงของต้นสวยงาม แตกกิ่งเป็นชั้นๆ เหมือนฉัตร
ใบ แก่สีแดงจัด ผลัดใบ แล้วผลิใบอ่อนพร้อมกัน
ดอก เล็กสีเหลืองอ่อนเป็นช่อ
ผล สีเขียวเมื่อสุกจะเหลืองอ่อน ใช้ใบโตเต็มที่ให้สีย้อมเป็นสีเขียวขี้ม้า [3]
 
  ใบ ใบ แก่สีแดงจัด ผลัดใบ แล้วผลิใบอ่อนพร้อมกัน
 
  ดอก ดอก เล็กสีเหลืองอ่อนเป็นช่อ
 
  ผล ผล สีเขียวเมื่อสุกจะเหลืองอ่อน ใช้ใบโตเต็มที่ให้สีย้อมเป็นสีเขียวขี้ม้า [3]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบและยอดอ่อน เปลือกต้น ใช้ย้อมผ้า ให้สีเหลือง(คนเมือง)
 
  อ้างอิง "เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[3] สมพร ภูติยานันต์, 2551. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 13 : สมุนไพรแต่งสี กลิ่น รส. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่."
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง