ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สมอนั่ง
สมอนั่ง
Terminalia chebula Retz. var.nana Gagnep.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Combretaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula Retz. var.nana Gagnep.
 
  ชื่อไทย สมอนั่ง
 
  ชื่อท้องถิ่น มะนะ(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 20- 30 เมตร และกว้าง 1.5 – 12 ฟุต
ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว เรียงสลับกันไปตามข้อต้นลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแปลม โคนใบมนหรือสอบ ขอบใบเรียบ และพื้นใบเป็นสีเขียว ใบยาวประมาณ 2.5 – 6 นิ้ว มีก้านใบยาว
ดอก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ขนาดของดอกนั้นจะเล็ก ช่อหนึ่งจะมีดอกอยู่จำนวนมาก สีนวลมีกลิ่นหอม
ผล เป็นลูกกลม ๆ คล้ายรูปไข่ ยาวประมาณ 0.8 นิ้ว สีเขียวอมเหลือง หรือบางทีก็มีสีแดงปน ภายในผลมีเมล็ดแข็งและมีอยู่เมล็ดเดียว[1]
 
  ใบ ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว เรียงสลับกันไปตามข้อต้นลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแปลม โคนใบมนหรือสอบ ขอบใบเรียบ และพื้นใบเป็นสีเขียว ใบยาวประมาณ 2.5 – 6 นิ้ว มีก้านใบยาว
 
  ดอก ดอก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ขนาดของดอกนั้นจะเล็ก ช่อหนึ่งจะมีดอกอยู่จำนวนมาก สีนวลมีกลิ่นหอม
 
  ผล ผล เป็นลูกกลม ๆ คล้ายรูปไข่ ยาวประมาณ 0.8 นิ้ว สีเขียวอมเหลือง หรือบางทีก็มีสีแดงปน ภายในผลมีเมล็ดแข็งและมีอยู่เมล็ดเดียว[1]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล ดองกินเล่นช่วยแก้อาการกระหายน้ำ ผลแก่ เป็นยาฝาดสมาน แก้อาการท้องเดิน(คนเมือง)
- ทั้งต้น เป็นยาขับเสมหะ แก้อาการเสียวคอและเสียวหน้าอก แก้ท้องผูก ใช้เป็นยาสมาน
ดอก เป็นยารักษาโรคบิด
ผล ใช้ทาภายนอกบดให้ละเอียดโรยแผลเรื้อรัง ถ้าเป็นผลอ่อนเป็นยาระบาย และผลแก่จะมีรสฝาด ซึ่งมีสารพวก tannin เป็นยาสมาน ยาระบายรู้จักปิด แก้ลมจุกเสียด เป็นยาเจริญอาหาร หรือยาบำรุง อมกลั้วคอแก้เจ็บคอ ขับน้ำเหลืองเสีย
เปลือก เป็นยาบำรุงหัวใจ ขับน้ำเหลืองเสีย ขับปัสสาวะ[1]
- ตำรับยา : เป็นยาระบาย โดยการนำเอาผลมาประมาณ 5 – 7 ผลแล้วใช้เนื้อในของผลต้มกับน้ำ 1 แก้ว ใส่เกลือเล็กน้อย เคี่ยวให้เหลือครึ่งแก้ว แล้วทาน ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงก็จะถ่ายออกมา[1]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[1] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. รวมสาส์น (1977) จำกัด. กรุงเทพ ฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง