ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ขี้อ้าย, ปู่เจ้า
ขี้อ้าย, ปู่เจ้า
Terminalia nigrovenulosa Pierre (Syn. Terminalia triptera Stapf)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Combretaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia nigrovenulosa Pierre (Syn. Terminalia triptera Stapf)
 
  ชื่อไทย ขี้อ้าย, ปู่เจ้า
 
  ชื่อท้องถิ่น ปู่เจ้า(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้น เป็นพรรณไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นจะมีความสูงประมาณ 3 – 10 เมตร ส่วนที่โคนต้นมีพูพอนขนาดเล็ก มักจะมีกิ่งย่อยรอบ ๆ ลำต้นทางด้านล่าง และจะร่วงโรยไปเมื่อแก่ เปลือกจะเรียบ มีสีน้ำตาล และจะมีรอยแตกตามความยาวตื้น
ใบ จะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว และเรียงสลับกัน หรือตรงกันข้ามกัน จะเป็นรูปไข่ มีความกว้างประมาณ 3 – 6 ซม. ยาวประมาณ 6 – 10 ซม. ขนเกลี้ยง เนื้อใบบางคล้ายกระดาษและปลายใบของมันจะแหลม โคนใบจะสอบและแคบ หรือกลม จะมีต่อมอยู่ 1 คู่ ที่ขอบใบใกล้ ๆ โคนใบ ก้านจะเล็กเรียวและยาวประมาณ 0.5 – 1.2 ซม.
ดอก จะออกเป็นช่อตามง่ามใบหรือที่ปลายกิ่ง ดอกนั้นจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรองกลีบดอกจะเชื่อมติดกัน ด้านล่างจะเป็นท่อยาวประมาณ 0.8 มม. ด้านบนจะแผ่ออกเป็นรูปถ้วยตื้น ตรงปลายจะแยกเป็นกลีบรูปไข่มี 4 – 5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก
เกสร : เกสรตัวผู้นั้นจะมีอยู่ 10 อัน และจะมีก้านเกสรตัวผู้ยาวราว ๆ 3 มม. ส่วนรังไข่นั้นจะมีอยู่ 1 ช่อง ท่อเกสรตัวเมียจะยาว 2.5 มม.
ผล มีลักษณะเป็นรูปขอบขนานหรือเบี้ยว และกว้าง 1.0 – 1.5 ซม. ยาวประมาณ 1.5 – 2.5 ซม. มีปีก 3 ปีก เกลี้ยง เปลือก จะมีรสฝาด[1]
 
  ใบ ใบ จะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว และเรียงสลับกัน หรือตรงกันข้ามกัน จะเป็นรูปไข่ มีความกว้างประมาณ 3 – 6 ซม. ยาวประมาณ 6 – 10 ซม. ขนเกลี้ยง เนื้อใบบางคล้ายกระดาษและปลายใบของมันจะแหลม โคนใบจะสอบและแคบ หรือกลม จะมีต่อมอยู่ 1 คู่ ที่ขอบใบใกล้ ๆ โคนใบ ก้านจะเล็กเรียวและยาวประมาณ 0.5 – 1.2 ซม.
 
  ดอก ดอก จะออกเป็นช่อตามง่ามใบหรือที่ปลายกิ่ง ดอกนั้นจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรองกลีบดอกจะเชื่อมติดกัน ด้านล่างจะเป็นท่อยาวประมาณ 0.8 มม. ด้านบนจะแผ่ออกเป็นรูปถ้วยตื้น ตรงปลายจะแยกเป็นกลีบรูปไข่มี 4 – 5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก
เกสร : เกสรตัวผู้นั้นจะมีอยู่ 10 อัน และจะมีก้านเกสรตัวผู้ยาวราว ๆ 3 มม. ส่วนรังไข่นั้นจะมีอยู่ 1 ช่อง ท่อเกสรตัวเมียจะยาว 2.5 มม.
 
  ผล ผล มีลักษณะเป็นรูปขอบขนานหรือเบี้ยว และกว้าง 1.0 – 1.5 ซม. ยาวประมาณ 1.5 – 2.5 ซม. มีปีก 3 ปีก เกลี้ยง เปลือก จะมีรสฝาด[1]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ใช้ย้อมผ้า ให้สีเหลือง(คนเมือง)
- น้ำยาง ใช้หยอดประทานด้ามมีดแทนครั่ง(คนเมือง)
- ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ และบำรุงหัวใจ รักษาโรคบิด ท้องร่วง ใช้รักษาภายนอก โดยการนำมาชะล้างบาดแผลเรื้อรัง และห้ามโลหิต[1]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[1] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. รวมสาส์น (1977) จำกัด. กรุงเทพ ฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง