ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Chinese chive
Chinese chive
Allium tuberosum Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Alliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium tuberosum Roxb.
 
  ชื่อไทย กุยช่าย. ผักแป้น
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่อก้าว(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้ใส่น้ำพริกหรือลาบ หรือนำไปผัด(ปะหล่อง)
ราก เป็นเครื่องเทศใช้ใส่แกง(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง