ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สมพง, งุ้น
สมพง, งุ้น
Tetrameles nudiflora R.Br.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Datiscaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetrameles nudiflora R.Br.
 
  ชื่อไทย สมพง, งุ้น
 
  ชื่อท้องถิ่น งุ้นพง(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง