ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Maxican sunflower weed
Maxican sunflower weed
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asteraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray
 
  ชื่อไทย บัวตอง
 
  ชื่อท้องถิ่น พอมื่อนื้อ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 6 เมตร มีไหลใต้ดิน ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอมเทา มีขนประปรายทั้ง 2 ด้าน ดอก สีเหลืองทอง ออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยว ที่ปลายกิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-14 ซม. ริ้วประดับมี 3-4 ชั้น เรียงเป็นรูประฆัง ดอกวงนอกมี 12-15 กลีบ เป็นหมัน กลีบดอกเป็นรูปรางน้ำขอบขนาน ยาว 3-5 ซม. ปลายจัก ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีจำนวนมาก กลีบดอกเป็นหลอดยาว 0.7-1 ซม. เกสรผู้ 5 อัน อับละอองเรณูสีดำ ที่ปลายสีเหลือง ผล รูปขอบขนาน ยาว 0.5-0.8 ซม. ปลายและโคนสอบค่อนข้างแบน
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน เผา ขยี้แล้วทาบริเวณผื่นคันที่ขึ้นตามตัว, ใบ ต้มน้ำรวมกับต้านสาบหมานอาบแก้อาการคัน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง