ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา - Indian mahogani - Indian Mahogany, Moulmein Cedar , Cigar-Box Cedar [8]
- Indian mahogani - Indian Mahogany, Moulmein Cedar , Cigar-Box Cedar [8]
Toona ciliata M.Roem.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Meliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Toona ciliata M.Roem.
 
  ชื่อไทย ยมหอม
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำยม(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 35 ม. เส้นรอบวงยาว 152 ซม. มีพูพอนหรือไม่มี เรือนยอดกลมและแผ่กว้าง บางครั้งค่อนข้างหนาแน่น เปลือกสีขาวปนเทา หรือสีน้ำตาลมันแตกเป็นร่อง
ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่ บางครั้งพบปลายคี่ ยาว 26-69 ซม. แกนกลางใบเกลี้ยง หรือมีขนยาวกระจาย มักมีสีแดงเรื่อ ก้านใบยาว 6-11 ซม. เกลี้ยง หรือมีขนยาวห่างๆ ใบย่อยมี 9-15 คู่ รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 3.2-5 ซม. ยาว 9-12.8 ซม. ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนเบี้ยว ขอบเรียบ ขนเกือบเกลี้ยง มีขนบนเส้นกลางใบด้านบน ก้านใบย่อยยาว 0.2-1 ซม. ขนเกือบเกลี้ยง
ดอก สีขาว หรือขาวอมครีม มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อยาวถึง 55 มม.ห้อยลง แกนกลางช่อดอกมีขน ก้านดอกย่อยยาว 0.5-1 มม. มีขน ดอกยาว 3.5-5 มม. กลีบเลี้ยงยาว 0.75-1.25 มม. มักมีขนด้านนอก ปลายจักเป็น 5 พู ขอบพูมีขน กลีบดอกมี 5 กลีบ กว้าง 1.3-3 มม. ยาว 3.5-5.8 มม. มักเกลี้ยง หรือมีขนด้านนอก ขอบมีขนยาว เกสรเพศผู้มี 5 อัน ติดอยู่บนก้านชูเกสรร่วมซึ่งยาว 3-4.9 มม. ก้านเกสรเพศผู้ยาว 1.25-1.8 มม. มีขนยาวเล็กน้อย มี 5 ช่องแต่ละช่องมีไข่อ่อน 8 หน่วย ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.2-3 มม. ในดอกเพศเมียจะสั้นและเล็กกว่า ขนเกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียเป็นรูปจาน เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 0.75-1.25 มม.
ผล แห้ง ยาว 15-20 มม. สีน้ำตาลอมแดงเรื่อ เปลือกเรียบ หรือมีช่องอากาศเล็กๆ กระจายทั่วไป เมล็ด กว้าง 1.2-3 มม. ยาว 5-7 มม. มีปีกทั้ง 2 ด้าน ปีกไม่เท่ากัน ปลายมนแคบ [8]
 
  ใบ ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่ บางครั้งพบปลายคี่ ยาว 26-69 ซม. แกนกลางใบเกลี้ยง หรือมีขนยาวกระจาย มักมีสีแดงเรื่อ ก้านใบยาว 6-11 ซม. เกลี้ยง หรือมีขนยาวห่างๆ ใบย่อยมี 9-15 คู่ รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 3.2-5 ซม. ยาว 9-12.8 ซม. ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนเบี้ยว ขอบเรียบ ขนเกือบเกลี้ยง มีขนบนเส้นกลางใบด้านบน ก้านใบย่อยยาว 0.2-1 ซม. ขนเกือบเกลี้ยง
 
  ดอก ดอก สีขาว หรือขาวอมครีม มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อยาวถึง 55 มม.ห้อยลง แกนกลางช่อดอกมีขน ก้านดอกย่อยยาว 0.5-1 มม. มีขน ดอกยาว 3.5-5 มม. กลีบเลี้ยงยาว 0.75-1.25 มม. มักมีขนด้านนอก ปลายจักเป็น 5 พู ขอบพูมีขน กลีบดอกมี 5 กลีบ กว้าง 1.3-3 มม. ยาว 3.5-5.8 มม. มักเกลี้ยง หรือมีขนด้านนอก ขอบมีขนยาว เกสรเพศผู้มี 5 อัน ติดอยู่บนก้านชูเกสรร่วมซึ่งยาว 3-4.9 มม. ก้านเกสรเพศผู้ยาว 1.25-1.8 มม. มีขนยาวเล็กน้อย มี 5 ช่องแต่ละช่องมีไข่อ่อน 8 หน่วย ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.2-3 มม. ในดอกเพศเมียจะสั้นและเล็กกว่า ขนเกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียเป็นรูปจาน เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 0.75-1.25 มม.
 
  ผล ผล แห้ง ยาว 15-20 มม. สีน้ำตาลอมแดงเรื่อ เปลือกเรียบ หรือมีช่องอากาศเล็กๆ กระจายทั่วไป เมล็ด กว้าง 1.2-3 มม. ยาว 5-7 มม. มีปีกทั้ง 2 ด้าน ปีกไม่เท่ากัน ปลายมนแคบ [8]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว(ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
- เปลือกต้น เป็นยาฝาดสมาน ยาบำรุง ยาแก้มาลาเรีย ยาแก้ท้องผูก ยาแก้โรคบิด ใช้ภายนอกรักษาแผล [8]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[8] ก่องกานดา ชยามฤตและลีนา ผู้พัฒนพงศ์, 2545. สมุนไพรไทยตอนที่ 7 . ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง