ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Peach cedar
Peach cedar
Trema orientalis (L.) Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Cannabaceae (Ulmaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Trema orientalis (L.) Blume
 
  ชื่อไทย พังแหรใหญ่, ปอแฟน, ตะคาย
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่งมั้ง(ม้ง), ตุ๊ดอึต้า(ขมุ), ปอแต๊บ(ไทลื้อ), ไม้เท้า(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูง 4-10 เมตร
 
  ใบ ใบ เดี่ยว รูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 3-5 ซม. ยาว 7-12 ซม. ขอบใบจักรฟันเลื่อย
 
  ดอก ดอก สีเขียว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อสั้นๆ ที่ซอกใบ ดอกเพศผู้แลดอกเพศเมียอยู่กิ่งเดียวกันหรือต่างกิ่ง ดอกเพศผู้มีจำนวนมากกว่า 20 ดอก ช่อดอกเพศเมียมีดอกประมาณ 15-20 ดอก กลีบรวม 5 กลีบ มีขน
 
  ผล ผล เมล็ดเดียว แข็งกลม ขนาด 3-4 มม. เมื่อสุกสีดำ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ลอกออกนำมาใช้ทำเชือกมัดของ(ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ม้ง,ขมุ)
- ใบ ใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลา(ไทลื้อ)
ผลสุก ใช้เป็นอาหารนก(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง