ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ก้าว
ก้าว
Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G. Wilson
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myrtaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G. Wilson
 
  ชื่อไทย ก้าว
 
  ชื่อท้องถิ่น เทอเนอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยาง(สีเหลือง) ทาแผลอักเสบ แผลสด ช่วยทำให้แผลแห้งเร็ว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง