ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หงอนไก่แจ้
หงอนไก่แจ้
-
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Acanthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ -
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น หงอนไก่แจ้(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยพันต้นไม้ใหญ่ เปลือกต้นสีเทาปนเขียว กิ่ง ใบ และก้านใบมีขนนุ่ม สีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ รูปขอบขนาน ปลายและโคนใบมน ขอบเรียบ ผิวใบเรียบและมัน ยอดอ่อนสีแดง ใบประกอบออกเรียงสลับถี่ มีลักษณะเป็นกระจุกเป็นระยะ ตามเถา
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก นำมาต้มน้ำร่วมกับฮ่อสะพายควาย ดู่เครือ ดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง ใช้เหมือนกับหงอนไก่อู แต่มีฤทธิ์อ่อนกว่า(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง