ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา - Vanilla - Vanilla [3]
- Vanilla - Vanilla [3]
Vanilla planifolia Andr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Orchidaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vanilla planifolia Andr.
 
  ชื่อไทย วานิลา
 
  ชื่อท้องถิ่น สะอั๊บ(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุกกลุ่มกล้วยไม้ ลำต้นสีเขียวอวบน้ำเป็นข้อๆ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ใบ รูปหอก เรียงแบบสลับ ใบกว้าง 3-6 ซม. ย่าว 10-15 ซม.
ดอก ออกเมื่ออายุได้ 2-3 ปี ดอกสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งและซอกใบ
ผล เป็นฝักผอมเรียวทรงกระบอก แต่ละฝักยาวประมาณ 15-25 ซม. ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก เก็บเมล็ดได้เมื่อส่วนบนของฝักยาวสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งยังไม่มีกลิ่นและไม่สามารถนำมาใช้ได้ ต้องผ่านกระบวนการบ่มในภาชนะที่ปิดสนิทหรือตากแห้งจนฝักเป็นสีน้ำตาลเข้มก่อน ฝักจึงมีน้ำมันระเหย จะเสร็จสิ้นขั้นตอนต้องใช้เวลาเป็นเดือน [3]
 
  ใบ ใบ รูปหอก เรียงแบบสลับ ใบกว้าง 3-6 ซม. ย่าว 10-15 ซม.
 
  ดอก ดอก ออกเมื่ออายุได้ 2-3 ปี ดอกสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งและซอกใบ
 
  ผล ผล เป็นฝักผอมเรียวทรงกระบอก แต่ละฝักยาวประมาณ 15-25 ซม. ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก เก็บเมล็ดได้เมื่อส่วนบนของฝักยาวสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งยังไม่มีกลิ่นและไม่สามารถนำมาใช้ได้ ต้องผ่านกระบวนการบ่มในภาชนะที่ปิดสนิทหรือตากแห้งจนฝักเป็นสีน้ำตาลเข้มก่อน ฝักจึงมีน้ำมันระเหย จะเสร็จสิ้นขั้นตอนต้องใช้เวลาเป็นเดือน [3]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้ประกอบพิธีตานก๋วยสลาก (มักทำก่อนที่จะเริ่มเกี่ยวข้าว)(ลั้วะ)
- น้ำมันระเหยที่ได้จากฝักวานิลลาใช้แต่งกลิ่น ยา อาหาร ทิงเจอร์ และแต่งกลิ่นในอุตสาหกรรม น้ำหอม ผงซักฟอก สบู่ แต่งกลิ่นอาหารและขนม คัสตาร์ส พุตดิ้ง ช๊อกโกเลต เค้ก และที่รู้จักกันดีคือไอศกรีมวนิลลา นอกจากนี้ยังนำวานิลลามาทำเหล้าหวานอีกด้วย [3]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[3] สมพร ภูติยานันต์, 2551. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 13 : สมุนไพรแต่งสี กลิ่น รส. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง