ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา รางแดง, เถารางแดง ,เถาวัลย์เหล็ก
รางแดง, เถารางแดง ,เถาวัลย์เหล็ก
Ventilago denticulata Willd.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rhamnaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ventilago denticulata Willd.
 
  ชื่อไทย รางแดง, เถารางแดง ,เถาวัลย์เหล็ก
 
  ชื่อท้องถิ่น - เครือก้องแกบ,ก้องแกบเครือ(คนเมือง), ตะแซทูเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง) - ก้องแกบ (ภาคเหนือ) กะเลียงแดง (ชลบุรี) เถามวกเหล็ก (สระบุรี) เถาวัลย์เหล็ก (ภาคกลาง) ทรงแดง (ภาคใต้) แสงอาทิตย์ (ประจวบคีรีขันธ์) [5]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้เถาเนื้อแข็ง กิ่งอ่อนมีขนสั้นๆ
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ
ดอก ออกเป็นช่อ ออกที่ง่ามใบ สีเขียวแกมเหลือง
ผล แห้งไม่แตก ด้านปลายแผ่เป็นครีบ [5]
 
  ใบ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ
 
  ดอก ดอก ออกเป็นช่อ ออกที่ง่ามใบ สีเขียวแกมเหลือง
 
  ผล ผล แห้งไม่แตก ด้านปลายแผ่เป็นครีบ [5]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ คั่วแล้วนำมาชงน้ำดื่มเหมือนชา(กะเหรี่ยงแดง)
- ยอดอ่อน ใบ และเปลือกต้น ใช้เป็นส่วนประกอบในน้ำยาสระผมแก้รังแค ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรอื่นๆ เช่น ใบหมี่เหม็น ส้มป่อยหรือมะนาวหรือมะกรูด และน้ำด่าง(น้ำขี้เถ้า) นำมาต้มรวมกันแล้วนำน้ำที่ได้ไปสระผม(คนเมือง)
ใบ นำมาลนไฟแล้วนำไปต้มน้ำดื่มแทนใบชาช่วยให้ชุ่มคอ(คนเมือง)
ใบ ลนไฟหรือตากแห้งแล้วใช้ชงดื่ม ช่วยให้เจริญอาหาร(คนเมือง)
- เถา แก้กระษัย ช่วยเจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ
ใบ ขับปัสสาวะ แก้เส้นเอ็นตึง [5]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[5] พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, 2550. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. สวนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน). เจตนารมณ์ภัณฑ์, ปราจีนบุรี.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง