ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Vervain, Juno's tears
Vervain, Juno's tears
Verbena officinalis L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Verbenaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Verbena officinalis L.
 
  ชื่อไทย นังด้งล้าง
 
  ชื่อท้องถิ่น สะหน่ำบล้อ(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ เป็นส่วนประกอบในยารักษาโรคตานโมย ซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรอื่นๆ เช่น ต้นน้ำนมราชสีห์ , รากสาบแร้งสาบกา, รากหญ้าคา, รากด่อกะซองหว่อง และเปลือกไข่ที่เพิ่งฟักเป็นตัว ห่อผ้าสีดำแล้วนำมาต้มให้เด็กที่เป็นโรคตานขโมยอาบ(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง