ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Little iron weed
Little iron weed
Vernonia cinerea (L.) Less.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asteraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vernonia cinerea (L.) Less.
 
  ชื่อไทย หมอน้อย
 
  ชื่อท้องถิ่น หญ้าพ่ำสามวัน(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ต้มน้ำแล้วใช้ไอน้ำมารมแผลที่ถุกไม้ทิ่มตำ เช่นแผลลึกที่เท้า ทำให้แผลแห้งเร็ว ไม่ปวด(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง