ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ขี้กาดง, กะดอม
ขี้กาดง, กะดอม
Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Cucurbitaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.
 
  ชื่อไทย ขี้กาดง, กะดอม
 
  ชื่อท้องถิ่น มะกะดอม(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ขี้กาดงเป็นไม้เถาลำต้นเป็นร่อง มีมือเกาะ
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไต สามเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หรือเป็นแฉก กว้าง 3-10 ซม. ยาว 4-10 ซม. โคนเว้ารูปหัวใจ ผิวใบสาก
 
  ดอก ดอกแยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ กลีบเลี้ยงเป็นหลอดยาว ปลายแยก 5 แฉก มีขนเป็นมันเลื่อม กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว โคนติดกันเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 3 อัน ดอกเพศเมียออกเดี่ยว กลีบเลี้ยง และกลีบดอกเหมือนดอกเพศผู้
 
  ผล ผลสีแดงอมส้ม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ผิวสาก มีสัน 10 สัน เนื้อสีเขียว เมล็ดรูปรี มีจำนวนมากขอบขนาน ผิวสาก มีสัน 10 สัน เนื้อสีเขียว เมล็ดรูปรี มีจำนวนมาก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลหรือเครือ ต้มผสมกับหญ้าปีกแมงวัน(กรดน้ำ) ลูกใต้ใบ หญ้าปันยอด เป็นยาแก้อาการปวดกระดูก บำรุงเส้นเอ็น และบำรุงเลือด(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบขึ้นตามที่รกร้าง ทุ่งนาและทุ่งหญ้าทั่วไป
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง