ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Miracle grass, Southern ginseng, 5-Leaf ginseng, Gynostemma, Penta tea
Miracle grass, Southern ginseng, 5-Leaf ginseng, Gynostemma, Penta tea
Gynostemma pentaphyllum (Thunb) Makino
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Cucurbitaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynostemma pentaphyllum (Thunb) Makino
 
  ชื่อไทย เจียวกู้หลาน
 
  ชื่อท้องถิ่น เครือต๋อมต๋อ(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ลำต้นเล็กเรียว ที่ข้อมักมีมือพัน (tendril) เป็นเส้นยาว ส่วนปลายลำต้นแยก 2 แฉก ลำต้นที่เลื้อยยาวแตกกิ่งแขนงได้ บริเวณข้อของลำต้นที่ทอดนอนไปตามดินจะออกรากได้ ใบเป็นใบประกอบแบบฝ่าเมือออกสลับ ส่วนมากมีใบย่อย 5 ใบ แต่บางครั้งก็พบมีใบย่อย 3 หรือ 7 ใบได้ ก้านใบยาว 3-7 ซม. ใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี ปลายและโคนใบแหลม ขอบใบหยักหรือเป็นคลื่น ดอกเล็กสีเหลืองปนเขียว ดอกแยกเพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเล็ก มีอย่างละ 5 กลีบ ทีมีโคนกลีบติดกัน ปลายกลีบแหลม อับเรณู 5 อัน ก้นยอดเกสรเพศเมีย 3 อัน ปลายแยกเป็น 2 แฉก ผลค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-7 มม. ผลแก่มีสีดำ มีเมล็ดเล็กมาก 1-3 เมล็ด ผิวขรุขระ
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ทุบแล้วใช้พอกฝี(ไทใหญ่)
- ทั้งต้นตากแห้งแล้วต้มน้ำดื่ม ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ลดความดัน
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/03-foods/boubang/food_00.html
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง