ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ว่านมหากาฬ
ว่านมหากาฬ
Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Compositae (Asteraceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC.
 
  ชื่อไทย ว่านมหากาฬ
 
  ชื่อท้องถิ่น แจะออเมีย(เมี่ยน), ชั่วจ่อ(ม้ง), เครือผักปั๋ง(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก มีรากขนาดใหญ่ ลำต้นอวบน้ำ ทอดเลื้อยยาว ชูยอดตั้งขึ้น
 
  ใบ ใบ เดี่ยว ขอบใบหยัก หลังใบสีม่วงเข้ม ท้องใบสีเขียวแกมเทา
 
  ดอก ดอก ช่อ ออกที่ปลายยอด ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกสีเหลืองทอง
 
  ผล ผล เป็นผลแห้ง ไม่แตก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มใส่หมูหรือไก่(ลั้วะ)
- ใบสด รับประทานกับลาบ หรือต้มใส่ไก่เป็นยาบำรุงร่างกายหรือให้สตรีที่อยู่ไฟรับประทานเพื่อบำรุงน้ำนมและบำรุงเลือด(เมี่ยน)
- ผล เป็นผลแห้ง ไม่แตก
- หัว รับประทานแก้พิษอักเสบ ดับพิษกาฬ พิษร้อน แก้ไข้พิษเซื่องซึม แก้เริม

 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
สุนทรี สิงหบุตรา, 2536. สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด. โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ควรปลูกในดินปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี รดน้ำแต่พอดินชุ่มเท่านั้น เพราะว่านมหากาฬไม่ชอบดินแฉะซึ่งจะทำให้ใบเน่าได้ง่าย ควรให้ได้รับแสงแดดปานกลาง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง