ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Butterfly lily
Butterfly lily
Hedychium coronarium J.Konig
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Hedychium coronarium J.Konig
 
  ชื่อไทย มหาหงส์
 
  ชื่อท้องถิ่น ตาเหิน(คนเมือง,ไทลื้อ), เฮวคำ(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ตาเหินเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 1-1.5 เมตร
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 5-8 ซม. ยาว 16-25 ซม.
 
  ดอก ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม
 
  ผล ผลแห้ง แตกได้ รูปทรงกลม มี 3 พู
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่ออ่อน ลวกกินกับน้ำพริก(คนเมือง) - หัวใต้ดิน ต้มดื่มน้ำแก้อาการลมชัก หรือใช้ทาตุ่มผื่นลมพิษ(คนเมือง) เหง้า ต้มน้ำดื่มรักษาอาการท้องอืด(ไทลื้อ) - ดอก ใช้บูชาพระ(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ หรือตามชายป่าใกล้ลำธาร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง