ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ดูกไก่ย่าน
ดูกไก่ย่าน
Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don var. capitellata
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don var. capitellata
 
  ชื่อไทย ดูกไก่ย่าน
 
  ชื่อท้องถิ่น มึฉะแอว(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เครือ นำมาทุบแล้วคั้นน้ำ นำมาทาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วพันผ้าไว้(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง