ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ไม้กาง
ไม้กาง
Albizia sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Mimosaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Albizia sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้กาง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ทุบแล้วนำไปแช่ในแหล่งน้ำ ใช้เป็นยาเบื่อปลาหรือนำไปแช่น้ำแล้วหมักไว้ใช้น้ำหมักที่ได้ทำเป็นยาไล่แมลง(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง