ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������������������������������
เหมือดคนตัวผู้
Helicia nilagirica Bedd.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Proteaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Helicia nilagirica Bedd.
 
  ชื่อไทย เหมือดคนตัวผู้
 
  ชื่อท้องถิ่น เส่เจ๊าะบ่ะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปไข่กลับ รูปรี หรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-6.5 ซม. ยาว 8-14 ซม. ช่อดอกออกตามกิ่ง ยาว 10-34 ซม. ดอก สีขาวอมเหลือง ผิวเกลี้ยง ยาว 1.2-1.7 ซม. ผล เปลือกแข็ง เมล็ดเดียว รูปกลม แกมเบี้ยว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3.5 ซม.
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ต้มน้ำแล้วเอามาล้างตา แก้อาการเจ็บตา(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- เปลือกต้น นำไปรวมกับส่วนผสมอื่นๆในการย้อมผ้า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- เปลือกต้น มีรสฝาด ถ้ารับประทานเข้าไปจะทำให้อาเจียน สำหรับคน ที่กินอาหารเป็นพิษเข้าไป(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง