ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ขี้อ้น
ขี้อ้น
Helicteres elongata Wall. ex Bojer
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sterculiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Helicteres elongata Wall. ex Bojer
 
  ชื่อไทย ขี้อ้น
 
  ชื่อท้องถิ่น ตุ๊ดตะฮุรุน(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก นำมาเคี้ยวกินสดหรือนำไปต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดท้องบิด ใช้ร่วมกับ ข้าวเม่านก มะแฟนข้าว หงอนไก่ และดูลอย(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง