ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Tall yellow day lily, Lemon lilly
Tall yellow day lily, Lemon lilly
Hemerocallis lilioasphodelus L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Hemerocallidaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemerocallis lilioasphodelus L.
 
  ชื่อไทย ดอกไม้จีน
 
  ชื่อท้องถิ่น ฮ่าเดียด๋า(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ หั่นแล้วนำไปผสมกับไข่ และพริกไทยนึ่งกินแก้หวัด แก้ไอ และลดน้ำมูก(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง