ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พระเจ้าร้อยท่า, อ้อยช้าง
พระเจ้าร้อยท่า, อ้อยช้าง
Heteropanax fragrans (Roxb. ex DC.) Seem.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Ardiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Heteropanax fragrans (Roxb. ex DC.) Seem.
 
  ชื่อไทย พระเจ้าร้อยท่า, อ้อยช้าง
 
  ชื่อท้องถิ่น ลอบ่อเด(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), อ้อยช้าง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบและกิ่งก้าน ต้มน้ำดื่มหรืออาบ สำหรับเด็กทารกที่เกิด มาไม่สมบูรณ์ หัวโตผิดปกติ หรือคนที่มีอาการแพ้ท้อง อาการแพ้จากการกินอาหารแสลง อาหารเป็นพิษ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ลำต้นและราก เป็นส่วนประกอบในยาสมุนไพรแก้อาการปวดหลังปวดเอวซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรอื่นๆ เช่น อ้อยช้าง ฮ่อสะพายควาย ดู่เครือ ฮากเหลือง ฯลฯ(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง