ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Crofton weed Black siris
Crofton weed Black siris
Albizia odoratissima (L.f.) Benth.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Mimosaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Albizia odoratissima (L.f.) Benth.
 
  ชื่อไทย กางขี้มอด กางแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้กาง(ไทใหญ่), ตุ๊ดเครน(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูง 10-15 เมตรปลายยอดและกิ่งอ่อนมีรอยแผล ระบายอากาศ
 
  ใบ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาว 20-30 ซม. ใบย่อย 10-16 คู่ รูปขอบขนานแกมเบี้ยว กว้าง 0.6-1.2 ซม. ยาว 1.1-3.5 ซม.
 
  ดอก ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตามกิ่ง ยาว 10-20 ซม. ช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกย่อยหลายดอก รวมกันเป็นกลุ่ม กลีบรองดอกรูปหลอดปลายเป็นซี่เล็ก กลีบดอกรูปกรวย ยาว 6.5-9 มม. ปลายแยกเป็นแฉก เกสรผู้จำนวนมาก
 
  ผล ผล เป็นฝักแบนรูป ขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 17-20 ซม. เมื่อแก่มีสีน้ำตาลเข้ม และแตกด้านข้าง เมล็ด รูปรีกว้าง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ต้มน้ำแล้วอมไว้ในปากแก้อาการปวดฟัน(ไทใหญ่)
- ลำต้น ใช้ทำเสาบ้าน เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งปลวกไม่กิน(ขมุ)
- ยอดอ่อน ใช้ในพิธีสร้างบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=765
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง